Mijn loopbaan

Mijn loopbaan

Op mijn 18e begonnen aan de opleiding verpleegkunde in het Koningin Juliana ziekenhuis in Hengelo. Na het behalen van mijn diploma in het Gerardus Majella ziekenhuis gewerkt op de afdeling gynaecologie en kraamzorg. Door onze gezinsverhuizingen heb ik op veel plekken in de zorg gewerkt.
Na wat omzwervingen keerden we terug naar Twente en werd ”echt” actief in de lokale politiek. Ik was en ben lid van de PvdA. In 1998 gekozen tot gemeenteraadslid in Hengelo. Voordien was ik binnen de PvdA al actief geweest in diverse bestuursfuncties op verschillende plekken in het land.
De tijd in de Hengelose raad heeft me veel gebracht en geleerd, vanaf 2002 ook als fractievoorzitter. Het waren politiek roerige  tijden met name landelijk. De opkomst en de moord op Pim Fortuin deden de bestaande politieke verhoudingen schudden.
In 2000 ben ik gestopt met mijn werk als verpleegkundige in verband met een latexallergie. Dat was lastig. Ik had jaren met heel veel plezier als verpleegkundige gewerkt en heb dat in bijna alle branches gedaan.
In 2003 waren er door de val van het kabinet Balkenende 1 vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer en werd er aan mij gevraagd om te solliciteren. Dat zorgde voor een 38e plek op de verkiezingslijst. Op mijn verzoek niet te hoog omdat ik nog midden in de pubers zat thuis.
Maar we wonnen flink en op 22 januari 2003 bleek ik gekozen in de Tweede Kamer. Buitengewoon eervol.
Ik ben Tweede Kamerlid geweest van 2003 tot 2010 met een korte onderbreking in 2006. Ik heb me met diverse onderwerpen beziggehouden waar onder  familie en personenrecht , arbeidsomstandigheden, algemene zaken en het koningshuis, werken in de zorg, verslavingen, internationale kind ontvoeringen, ICT en elektronisch patiëntendossier en natuurlijk Overijsselse belangen. Ik ben één jaar voorzitter geweest van de vaste Kamer commissie voor Economische Zaken.
Het was een bijzondere tijd en ik heb veel mooie dingen mogen doen en meegemaakt. Door de week woonde ik in Den Haag en de weekenden was ik in Twente.
Het is een voorrecht als je voor mensen in het land iets kunt doen en je mag inzetten voor belangrijke zaken.
In 2012, na mijn Kamerperiode ben ik wethouder geworden in Almelo. Mijn voorganger was burgemeester geworden in een andere stad. Gelukkig een goede reden voor hem om te vertrekken. We vormden een coalitie met het CDA en de VVD.
Almelo is een prachtige groene stad met water in het centrum. Het heeft ongeveer 72.000 inwoners met veel verschillende achtergronden. Er zijn in Almelo 40.000 banen maar de banen matchen niet goed met de bevolking. De sociaal economische structuur is kwetsbaar en complex. Er zijn veel mensen die werkloos zijn of in de bijstand zitten. Ook financieel was de situatie voor de stad niet rooskleurig en staat de stad onder toezicht van de provincie.
In de eerste twee jaar in Almelo hield ik me vooral bezig met ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, publieke gezondheid, openbare werken en stadsbeheer.
In 2013 werd ik lijsttrekker voor de verkiezingen in maart 2014. Die verkiezingen verliepen niet goed voor de PvdA, we hielden 4 van de 7 zetels over. In eerste instantie leek deelname aan een coalitie ver weg, maar uiteindelijk vond een meerderheid van de gemeenteraad dat er een college moest komen van CDA, D66, SP en PvdA.
Die onderhandelingen slaagden en een coalitie werd geboren.
Deze tweede periode kreeg ik een grotendeel andere portefeuille namelijk: WMO en jeugdhulp, openbare ruimte en stadsbeheer, markt en havens, sociale wijkteams, personeel en organisatie, regionale samenwerking, cultuur en binnen stadsvernieuwing.
Een mooie nieuwe uitdaging in het prachtige Almelo.
In het voorjaar van 2016 besloot ik om bij de volgende verkiezingen niet meer door te gaan in Almelo en op tijd te stoppen om mijn opvolger de kans te bieden zich in te werken. Concreet ben ik in september 2016 gestopt als wethouder in Almelo.
Op dit moment ben ik actief met verschillende nevenfuncties en op zoek naar een nieuwe baan. Dat betekent solliciteren, vacatures in de gaten houden, brieven schrijven en gesprekken voeren.